Left Fortsette å handle
Din bestilling

Du har ingen varer i handlekurven

You might like
Produkt
1000 kr
Legg i handlekurv
Promotion
Read more

Dispenser FAM

16900 kr

FAM-dispenser er designet til å behandle varroa hos honningbier med maursyre 70 %. 

Funksjon
Maursyren absorberes fullstendig av svampekluten. Ved å snu skiven, kan åpningene på lokket åpnes etter behov. Dermed kan fordampningshastigheten til maursyre tilpasses bikubestørrelse og temperatur. Dispenseren plasseres med åpningene pekende nedover over yngleiet. Maursyren fordamper inn i kolonien. Maursyredamp er tyngre enn luften og faller direkte på varroaen.

Fylling og tilføring
Separer lokk og bunnplate på FAM-dispenseren. Vask svampen og vri den tørr. Plasser bunnplaten på en horisontal overflate og legg på den fuktige svampen. For behandlingen, hell 130 ml 70 % maursyre på svampen. Lukk deretter dispenseren og lås lokket i alle hjørner. Hold den fylte FAM-dispenseren i vater med dreieskiven lukket slik at ingen syredamp kan lekke ut. Ved posisjonen til dreieskiven kan fordampningshastigheten til maursyren justeres til bikubevolum og utetemperaturer. Juster dreieskiven ved å stille pekeren mellom 1-5 i henhold til tabellen på bildet. Den første behandlingen med FAM-dispenseren skal planlegges for en varighet på 7 dager etter innhøsting av honning. Før behandling anbefales det å mate biene med en begrenset mengde sukkersirup. Før den andre behandlingen bør kolonien mates for vinteren. Fra midten av september settes dispenseren i bikuben i ytterligere 14 dager. Fjern dispenseren etter behandlingen for å unngå avleiringer av voks og propolis.

Instruksjon for behandling

 • Bruk passende beskyttelse som hansker og briller
 • Åpne FAM-dispenseren
 • Plasser bunnplaten på en horisontal overflate og hell 130 ml maursyre på svampen
 • Lukk dispenseren og lås lokket i alle hjørner og hold dreieskiven lukket for transport
 • Ånde bikuben og sørg for at det er nok plass øverst for dispenseren. Bruk en ramme som er minimum 5 cm høy.
 • Plasser to trepinner som er 2 cm høy eller en tom ramme mellom rammene i bikuben og dispenseren. Plasser dispenseren med åpningen ned. Pass på at åpningene ikke er tildekket
 • Juster dreieskiven ved å stille pekeren mellom 1-5 i henhold til tabellen. 
 • Steng bikuben godt, åpne flyåpningen så vid som mulig.
 • Fjern dispenseren etter 7 eller 14 dager etter hvilken behandling. Svampen kan fortsatt være fuktig på grunn av fuktighet i bikuben.

Merk følgende

 • Fastlså naturlig middnedfall en uke før behandlingen. Vær sikker på at bikuben kan lukkes godt.
 • Når det er forventet høy dagstemperatur, start helst behandlingen om morgenen.
 • Ikke begynn behandling rett før tordenvær, kraftig regnfall eller annet for å redusere stress i bikuben.
 • Behandle bare etter honninginnhøsting for å unngå forurensning av maursyre i honningen
 • Ikke mat og behandle på samme tid. Røveri kan forekomme og maursyre vil binde seg i maten.
 • I kuber med små flyåpninger, trekk inn bunnplaten i 2 cm. Et helt åpnet nettinggulv vil redusere effekten med ut til 20 %

Instruksjoner for rengjøring og generell informasjon
Ikke bruk varmt vann eller oppvaskmaskin siden delene kan deformeres ved temperaturer over 40 grader.

Behandling med maursyre og FAM-dispenser er bevist sikkert og godt tolerert av biene og dronningen. Maursyre virker inn i cellene. Ung yngel og nye bier er følsomme for maursyre. En vellykket behandling med maursyre vil dermed alltid gi et begrenset tap hos yngel og nye bier. Disse tapene har ingen negativ innvirkning på den generelle utviklingen av kolonien. Dronningstap kan utelukkes når bruksanvisningen følges.

Hasseltun Honning holder til i et varroafritt område. Vi har derfor liten kunnskap om behandling og er takknemlige for tilbakemeldinger om denne teksten som er oversatt fra engelsk inneholder feil.